ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕ ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΠΙΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΩΔΥΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ.

Με λήψη θυλάκων τριχών από άλλο μέρος του κεφαλιού, γεμίζουμε τα σημεία που δεν φυτρώνουν πια τα μαλλιά. Το αποτέλεσμα είναι θεαματικό, αφαιρώντας πολλά χρόνια από την ηλικία του ενδιαφερόμενου.

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι ανώδυνη επέμβαση και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ