ΕΝΕΣΕΙΣ ΛΙΠΟΥΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.

Η επέμβαση λίπους σε ενέσιμη μορφή στοχεύει στην ενίσχυση του όγκου του προσώπου. Για να δώσουμε όγκο στα σημεία που θέλουμε, αφαιρείται λίπος από κάποια σημεία του σώματος του ασθενούς και προστίθεται σε σημεία που έχει χαθεί ο όγκος λόγο φυσιολογικής φθοράς, όπως τα μήλα του προσώπου, που αποστεώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Η νάρκωση που χρησιμοποιείται είναι η μέθη, η διαμονή είναι μιας ημέρας στην κλινική και η ανάρρωση είναι ομαλή.