ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΑ ΑΦΕΣΤΩΤΑ (ΠΕΤΑΧΤΑ) ΑΥΤΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΑΥΤΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.

Η διαδικασία της ωτοπλαστικής αφορά στη διόρθωση του χόνδρου τού αυτιού που προκαλεί την προπέτεια. Η επέμβαση διορθώνει τα αφεστώτα (πεταχτά) αυτιά όπως και άλλες δυσμορφίες αυτιών, που δημιουργούν έντονα προβλήματα εμφάνισης κυρίως στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες.

Η επέμβαση γίνεται από την ηλικία των 5 ετών και χάρη στην τομή που γίνονται πίσω από το αυτί, δεν υπάρχουν ορατά σημάδια. Διαρκεί περίπου μια ώρα και δεν χρειάζεται παραμονή στην κλινική. Η επέμβαση γίνεται υπό μέθη και τοπική αναισθησία και η τελική εικόνα είναι εμφανής, άμεση και μόνιμη.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την περίπτωσή σας θα δοθούν μετά την εξέτασή σας από τον Πλαστικό Χειρουργό.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ